Hyvä Työnantaja – palvelu

Kolme näkökulmaa yhdellä kyselytutkimuksella!

Selvitä henkilöstön arvio kilpailukyvystäsi työnantajana. Mittaa samalla työyhteisön hyvinvoinnin tilaa ja psykososiaalisen kuormittumisen tasoa.Hyvä Työnantaja -kyselytutkimus on kehitetty Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa. Helppokäyttöisen Hyvä Työnantaja -kyselytyökalun avulla saatte vastauksia edellisiin kysymyksiin. Kyselytyökalun perusosio kattaa kaksi näkökulmaa: henkilöstön näkemyksen työnantajastaan ja henkilöstön hyvinvoinnin tilaa kuvaavia mittareita.

Variantti on kehittänyt Hyvä Työnantaja -palvelua entistä monipuolisemmaksi. Kehitetyn lisäkysymysosion tuella voit selvittää myös psykososiaalisen kuormittumisen tilaa ja riskejä.

 

Psykososiaaliset riskit merkittäviä liiketoiminnassa

Psykososiaalisten riskien hallinta on työnantajalle kannattavaa. Psykososiaalisista ongelmista aiheutuu työpaikoille merkittäviä kustannuksia.Työyhteisöissä esiintyy aina psykososiaalisia riskejä, mutta niitä voidaan arvioida ja hallita siinä missä muitakin työturvallisuus- ja työterveysriskejä. Työpaikan riskien tunnistamisella, arvioinnilla ja kehitystoimenpiteillä voidaan vaikuttaa psykososiaaliseen työympäristöön ja henkilöstön hyvinvointiin.Hyvä Työnantaja -palvelun Psykososiaalisen riskitason raportti huomioi erilaiset työympäristöt ja työn sisällön kattavasti. Kyselytyökalu sopii kaikenlaisille työpaikoille ja huomioi myös verkostoissa toteutuvan eri toimijoiden välisen yhteistyön.

 

Psykososiaalisen riskin ehkäisy on ajankohtaista työsuojelussa

Psykososiaalisen kuormittavuuden vähentämiseen kiinnitetään lähivuosina paljon huomiota työsuojeluhallinnossa. Hyvä Työnantaja -palvelun Psykososiaalisen riskitason raportti huomioi sekä työsuojelun että työpaikan kehittämisen tarpeet. Organisaatiosi kuormitusprofiilia voi tarkastella vaivattomasti yhteenvetokuvalla eri kuormitustekijöittäin. Lisäksi saat tarkemmat profiilit kysymyksittäin.

 

Hyvä Työnantaja -palvelu kehityksen tukena ja osoittajana

Työntekijöiden motivaation ja hyvinvoinnin kasvaessa työpaikan tuloksellisuus ja taloudellinen kilpailukyky paranevat. Oman henkilöstönne antama arvio työpaikastanne toimii parhaimmillaan myös erinomaisena työnantajaimagon rakentajana ja markkinointivalttina. Tulokset tukevat hyvin myös uuden henkilöstön rekrytointia.

Uusimalla kyselyn vuosittain, voitte seurata asioiden kehittymistä työpaikallanne. Peruskyselyn ja -raportoinnin lisäksi voitte hyödyntää nyt psykososiaalista kuormitusta mittaavaa lisäosiota. Lisäksi teemme tarpeenne mukaan tarvittaessa asiakaskohtaisia lisäkysymysosioita ja raportointeja.

Kyselytyökalu on tarkoitettu vähintään 20 henkilöä työllistäville työpaikoille. Perusosio soveltuu myös monikielisille työpaikoille sillä kyselyyn voi vastata suomen, ruotsin, englannin ja venäjän kielellä.

Tehokkuutta tutkimustulosten hyödyntämiseen

Hyvä Työnantaja – Tutkimusanalyysi on erikseen tilattava tutkimuspalvelu, joka sisältää asiantuntijan laatiman Hyvä Työnantajan tulosraportointiin perustuvan tulosanalyysin ja siitä laaditun tiivistetyn tulosaineiston.

Organisaation toistaessa kyselyn jaksoittain, voidaan Tutkimusanalyysin tuloksiin huomioida myös tärkeimmät kehityksen suuntaan vaikuttavat muutokset ja hiljaiset signaalit.

Tutkimustulokset osaksi johdon kehityspäätöksiä

Hyvä Työnantaja – Johdon työpaja on Tutkimusanalyysin tuloksia hyödyntävä johdolle suunnattu kehityspalvelu, jonka tavoitteena on hyödyntää kyselytutkimuksen tuloksia johdon päätöksentekoon.

Palvelua markkinoi Variantti Oy: http://www.variantti.fi/fi/sbm-palvelut/ht-palvelu

 

Pyydä meiltä tutustumispaketti ja tutustu kyselyyn!
Lisätietoja SBM-palvelujen myynnistä:
Sähköpostilla: myynti [at] variantti.fi
Taina Piispa, gsm: +358 40 751 2658

Hyvä työnantaja -kyselyyn vastanneiden määrä tällä hetkellä: 920 vastaajaa.
Palvelu avattu: 1.6.2009