Hyvä työnantaja

Asema
  1. Mikä on tämänhetkinen asemasi organisaatiossa?
    Esim. Tiimin vetäjä, Toimitusjohtaja, Koulutuksen vastuuhenkilö jne.